Tvoříme Porubu společně

Rozhodněte, do čeho bude Poruba investovat část peněz ze svého rozpočtu. Sami můžete přijít s nápadem a přesvědčit ostatní, aby jej v hlasování podpořili. Poruba pak nejúspěšnější nápad zrealizuje.

Ještě dní

Zpracováváme
architektonické studie pro tři vybrané návrhy

Na začátku je vždy nápad.

Chybí vám něco ve vašem okolí, chcete něco změnit nebo opravit? Pokud se chcete podílet na změně, začněte už teď promýšlet svůj nápad a ptejte se svých známých, diskutujte se sousedy. Jejich pohled a podněty vám pomůžou připravit návrh tak, aby získal co největší podporu. Míra podpory bude totiž v pozdějším veřejném hlasování klíčová.

Nejste-li si jistí, že všemu dobře rozumíte, ptejte se nás! Své dotazy můžete pokládat koordinátorce projektu prostřednictvím e-mailu naseporuba@moporuba.cz, kristyna.spackova@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.

Svůj nápad konzultujte s odborníky.

Všechny návrhy projdou formální kontrolou, která ověří, jestli je formulář správně vyplněn, jsou doloženy všechny povinné přílohy a zda se projekt týká pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. O výsledku kontroly vašeho návrhu vás budeme informovat a pokud to bude potřeba, můžete ve stanoveném termínu návrh doplnit nebo opravit. Projekty, které projdou formální kontrolou, posoudí v další fázi odborná komise a vybere maximálně 3 návrhy, které postoupí do hlasování.

Pro svůj nápad získejte podporu.

Na podzim, konkrétně v říjnu 2024 budou všechny návrhy, které postoupily do hlasování, představeny veřejnosti. Návrhy představíme na webových stránkách, facebookovém profilu a televizním magazínu Expres z Poruby. Kromě toho připravíme setkání s veřejností, kde sami autoři ve spolupráci s architekty seznámí Porubany se svými záměry a budou se je snažit přesvědčit, aby je ve veřejném hlasování podpořili.

Pro nápady hlasují sami obyvatelé Poruby.

Seznamte se s jednotlivými náměty a dejte svůj hlas tomu, který se vám bude nejvíce líbit, nebo který bude podle vás nejužitečnější. K dispozici budete mít 1 hlas kladný pro námět, které budete chtít podpořit a 1 hlas záporný pro věc, která se vám líbit nebude.

Radnice vítězný návrh zrealizuje.

A výsledek bude sloužit všem. Výsledky hlasování budou zveřejněny v prosinci 2024 a bezprostředně poté začne příprava projektové dokumentace vítězného návrhu. K samotné realizaci dojde na jaře 2025. O tom, jak práce postupuji, vás budeme informovat.

Co je v naší Porubě nového?