Tvoříme Porubu společně

Odborná komise vybrala tři návhry postupující do veřejného hlasování

Do letošního ročníku Porubského participativního rozpočtu Naše POruba!!! Tvoříme POrubu společně se přihlásilo celkem sedm návrhů. Všechny návrhy naplnily podmínky projektu a prokázaly nápad a snahu navrhovatelů zlepšit své okolí a prostředí, kde bydlí. Odborná komise tak měla velmi těžké rozhodování o tom, které tři návrhy postoupí do veřejného hlasování.

Komise, která se skládala z odborníků - zástupců Úřadu městského obvodu Poruba, vedení městského obvodu Poruba, zástupce s Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a renomovaného architekta, měla za úkol posoudit všechny návrhy z hlediska originality, koncepčnosti a komplexnosti a realizovatelnosti.

Na základě těchto kritérií vybrala tři postupující:

Dostaňme děti od mobilů

Šampion (Hřiště pro malé i velké sportovce s relaxační zónou)

Prostor pro společně strávený čas 

Navrhovatelům gratulujeme! Návrhy, které vybrány nebyly zařadíme do Zásobníku projektových záměrů, který představuje portfolio projektů a ze kterého jsou vybírány projekty do kapitálového výhledu a každoročního Akčního plánu.

Navrhovatele, jejichž návrh byl vybrán, teď čeká další rozpracování návrhů ve spolupráci s architekty. Na hotové návrhy se můžeme těšit počátkem příštího roku.