Tvoříme Porubu společně

Známe tři návrhy postupující do hlasování!

Do letošního ročníku Porubského participativního rozpočtu Zelená Porubě: Navrhni svůj dvůr se přihlásilo celkem šest návrhů. Všechny návrhy naplnily podmínky projektu a prokázaly nápad a snahu navrhovatelů zlepšit své okolí a prostředí, kde bydlí. Odborná komise tak měla velmi těžké rozhodování o tom, které tři návrhy postoupí do veřejného hlasování.

Komise, která se skládala z odborníků - zástupců Úřadu městského obvodu Poruba, vedení městského obvodu Poruba, zástupce s Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a renomovaného architekta, měla za úkol posoudit všechny návrhy z hlediska originality, koncepčnosti a komplexnosti a realizovatelnosti. 

Na základě těchto kritérií vybrala tři postupující:

Zelené hřiště

Aktivní Podéští

Dopravní hřiště a pumptrack

Navrhovatelům gratulujeme! Návrhy, které vybrány nebyly zařadíme do Zásobníku projektových záměrů, který představuje portfolio projektů a ze kterého jsou vybírány projekty do kapitálového výhledu a každoročního Akčního plánu.

Navrhovatele, jejichž návrh byl vybrán, teď čeká další rozpracování návrhů ve spolupráci s architekty. Na hotové návrhy se můžeme těšit počátkem příštího roku.