Tvoříme Porubu společně

Aktivní Podéšti

Už v únoru Porubané rozhodnou o tom, který z návrhů participativního rozpočtu Zelená Porubě bude vítězem. Také letos lidé navrhovali proměny celých vnitrobloků.

Do finále participativního rozpočtu Zelená Porubě postoupily tři projekty. Zelené hřiště, Dopravní hřiště s pumptrackovou dráhou a Aktivní Podéšti. Ten řeší prostor dvora ulice Ludvíka Podéště.

Jindřich Kaněra, autor návrhu Aktivní Podéšti: ”Je to vlastně pokračování naší žádosti, která před dvěma lety byla velice těsně na 2. místě. Tak letos věříme, že to konečně vyjde a bude se projekt realizovat v celém rozsahu. A je to o tom, že v rámci celého vnitrobloku bychom chtěli dodat spoustu aktivních, ale i pasivních prvků pro všechny věkové kategorie, které by tady mohly najít vyžití.”

Pokud tento návrh zvítězí, lidé se mohou těšit na spoustu nových laviček i hracích prvků a také na novou zeleň.

Tomáš Vrtek, architekt: “Mimo stromů v území po mé levé straně jsme se rozhodli navrhnout květinovou louku, která v půdorysu má tvar kruhu, uprostřed je malá mýtina s lavičkami. Je to z důvodu představit tady intimnější prostor v rámci celého vnitrobloku pro individuálnější aktivity jako čtení a zároveň vložení dalšího vegetačního prvku.”

Nebudou chybět ani dřevěné konstrukce se stínícími sítěmi a smyslový chodník.

Tomáš Vrtek, architekt: “Což je element v zemi s různými povrchy, na kterém si děti když chodí boso, mohou vyzkoušet různé textury a povrchy těch materiálů, které se tam dají. Kromě laviček, odpadkových košů a jiných běžných věcí, se tu počítá s otočnými lavicemi, piknikovými sety lavic a stolů a dětské herní prvky.”

Další dva návrhy si představíme v dalších dílech porubského expresu. Co se týká hlasování, tak to prošlo zásadní změnou.

Kristýna Špačková, koordinátorka MA21, MOb Ostrava-Poruba: “Budeme hlasovat tentokrát pomocí mobilního rozhlasu. Není to vůbec složité ani komplikované. Jde jen o to, aby se lidé zaregistrovali do té aplikace mobilního rozhlasu a pomocí telefonního čísla potom verifikují svůj hlas. Hlasování začne v únoru, pravděpodobně v pondělí 13. února."

Podrobnosti najdete na webu radnice a také v měsíčníku Prio.

https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-poruba/11000035215/zelena-porube-miri-do-finale-lide-vyberou-viteze-ze-tri-navrhu-promen-vnitrobloku

Vydáno 12. 1. 2023 18:05

polar.cz, Ostrava-Poruba, Yvona Fajtová