Tvoříme Porubu společně

Strom před mojim barakem

Výsadba stromů a živých plotů na čtyřech místech v Porubě. Jedná se jak o náhradní výsadbu za pokácené stromy, tak doplnění míst, kde stromy a keře chybí. Co se týká druhu dřevin, budou použity nejvhodnější pro danou lokalitu dle doporučení odborníků.

ulice Charkovská - 1x strom
ulice Slavíkova - živý plot
ulice Kopeckého - Čs. exilu - 2x strom
ulice Kopeckého č. 484 - živý plot

Informace

Předkladatel: Martin Bobek
Lokalita: Ulice Charkovská, ulice Slavíkova, ulice Kopeckého - Čs. exilu, ulice Kopeckého č. 484.
Celkové náklady: 105875 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Zlepšení kvality bydlení a veřejného prostranství.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Všechna navrhovaná místa byla předem konzultována s odborníky úřadu MOb Poruba. Konkrétní místa výsadeb v daných lokalitách budou upřesněna při realizaci po konzultaci s autorem návrhu. Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.