Tvoříme Porubu společně

Dětské hřiště "Mezi domy"

V roce 2017 jsme podávali návrh, ale bohužel nám nevyšel, proto vítáme rozdělení do 2 rozpočtů, snad se na nás letos usměje štěstí. Úřád Městského obvodu Poruba nám přidal lavičky, kolotoč a tabuli, za což jsme moc rádi, ale pořád je to nedostačující.

Informace

Předkladatel: Lucie Drozdová
Lokalita: Prostranství mezi domy na ulicích Rabasova, Spartakovců a U sportoviště.
Celkové náklady: 95000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl upraven. Realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hřiště bude sloužit hlavně dětem na hraní, rodičům k odpočinku a teď po výměně laviček i našim seniorům k posezení (viz foto), hriště je využíváno každodenně. Naším cílem je i mezigenerační propojení.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Vzhledem k omezenému prostoru a povinnosti dodržet při instalaci prvků ochranné a bezpečnostní zóny, je reálné doplnit do této lokality jeden hrací prvek.