Tvoříme Porubu společně

Chodníkovaná

Předmětem návrhu je umístění bezpečných herních prvků na chodník před budovu školy, kde je zvýšený pohyb dětí i dospělých. Cílem mého návrhu je podpora pohybu, rozvoj motoriky a myšlení, využití znalostí prakticky, podpora komunikace a mezilidských vztahů, a v neposlední řadě oživení prostoru před školou.

Informace

Předkladatel: Bc. Edita Janečková
Lokalita: Prostor před vstupem do Základní školy Porubská 832.
Celkové náklady: 89533 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou bylo upraveno místo realizace. Realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Tato barevně oživená plocha by byla celoročně využívaná žáky ZŠ Porubská 832 v čase před vyučováním, během výuky by mohla být využívána učiteli základní školy pro zpestření výuky, v ranních a odpoledních hodinách by byla jistě využívaná dětmi ze školní družiny. S ohledem na skutečnost, že je prostor volně přístupný v čase od 6:00 do 17:00 hod. je zde prostor i pro využití mého návrhu širokou veřejností.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Vzhledem k plánované rekonstrukci plynového vedení v předprostoru ZŠ Porubská (2021) doporučujeme rozsah úprav zmenšit a omezit pouze na stávající asfaltovou plochu bez úprav. K celkové opravě plochy by mělo dojít komplexně po realizaci oprav inženýrské sítě.