Tvoříme Porubu společně

Revitalizace dvora po 30ti letech

Revitalizace dvora na ulici Gustava Klimenta 496 a 497, kdy v tomto dvoře zcela chybí lavičky, dvůr působí zcela zanedbaným dojmem, více než 20 let zde nebylo většího zásahu, chodník v původním stavu je zarostlý trávou, byly odstraněny dětské prolézačky včetně dětského pískoviště, chybí zde odpadkové koše a koše na psí výkaly.
Žádáme o rekonstrukci chodníku k lepší schůdnosti (chodník je z kopce a vzhledem k jeho nerovnostem je pro starší občany velice špatně schůdný), dále vzhledem k absenci jakýchkoliv dalších prvků prosíme o zřízení posezení ve formě laviček na zelených plochách dvora, dále hřiště pro menší děti a workout pro větší děti, kde by se mohly scházet i maminky s dětmi. Myslíme si, že tyto prvky poslouží k lepší komunikaci a sblížení obyvatel domu.

Informace

Předkladatel: Lucie Marko
Lokalita: Vnitroblok mezi ulicemi G. Klimenta, Porubská a U Oblouku, příležící k ulici Gustava Klimenta č. popisné 496 a 497.
Celkové náklady: 640000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl upraven, včetně navýšení rozpočtu. Realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Návrh by posloužil celému ,,L bloku" kdy ke dvoru náleží 8 vchodů o cca 20ti bytových jednotkách (čili cca 500 osob) a to celoročně v návaznosti na počasí.
Jedná se o pozemek městského obvodu Poruba.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

V Koncepci 1. Stavebního obvodu je prostor dvora částečně určen k vybudování parkoviště. Pokud bude hřiště umístěno mimo tento vyhrazený prostor je návrh, s výjimkou oplocení realizovatelný. Doporučujeme rozšíření hřiště o prvky pro starší děti a optické oddělení vytěženou zeminou od svahu užívaného převážně v zimě k sáňkování.
Počet instalovaných laviček doporučujeme omezit na 5-6, koše na psí výkaly nebudou MOb Poruba realizovány. Oprava komunikací je v kompetenci MOb Poruba.