Tvoříme Porubu společně

Discgolfové hřiště Poruba

Jsme hráči Discgolfu (DGC Bazarmix z.s.) a chybí nám Porubské hřiště, jehož vybudování bychom rádi prosadili v rámci projektu Zelená Porubě a zasadili se tak o rozvoj této venkovní pohybové aktivity. Rádi bychom taktéž spolupracovali se základními školami, vytvořili kroužek discgolfu a umožnili tak nejen dětem přístup k discgolfu. Doteď jsme nuceni dojíždět (Hřiště Ostrava Mariánské Hory a Avion Shoping park), což je problém hlavně pro děti prvního stupně porubských základních škol. Po discgolfových lekcích, které jsme absolvovali na základní škole Porubská, víme, že o tento netradiční a hlavně v ČR rychle se rozvíjející sport zájem je.

Informace

Předkladatel: Petr Konieczný
Lokalita: Travnatá plocha mezi ulicí Nad Porubkou a Sportovním areálem Poruba (bývalý areál VOKD).
Celkové náklady: 268724 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Discgolf je venkovní pohybová aktivita, která je finančně nenáročná (základní disk stojí cca 250,- Kč, možné zřídit půjčovnu pro občany zdarma) spojuje generace a různé sociální skupiny – discgolf mohou v jeden okamžik hrát celé rodiny, od nejmenších až po babičku s dědou. Všichni společně. Navíc celková kapacita devítijamkového discgolfového hřiště je až 50 hráčů. Živá interakce s ostatními je tedy více než pravděpodobná. Discgolfové hřiště je většinou otevřeno veřejnosti zdarma, a to celoročně.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.

Informace o realizaci projektu:

<p>
Návrh byl realizován v dubnu 2017.</p>