Tvoříme Porubu společně

Historické zastávky MHD

Vybrané, 40 a více let staré historické fotografie z archívu Porubského obvodního úřadu budou vytištěny a umístěny do skleněných přístřešků vybraných autobusových zastávek MHD v Porubě, přičemž do vytištěných fotografií budou graficky vkusně doplněny informace o roku pořízení fotografie, případně název zastávky. Dle možností zastávkového přístřešku a dle vhodných fotografií, které budou k dispozici, budou do přístřešku umístěny 1-3 velkorozměrné fotografie. Fotografie musí zobrazovat okolí té které zastávky či k ní blízké zajímavé místo. Návrh má za cíl uchování a osvěžení obrazové historické paměti více či méně obyčejných míst, kterými obyvatelé Poruby denně procházejí, ve kterých dlouhá léta žijí a které mají s Porubou spjaty. Pamětníci si tak budou moci ve veřejném prostoru připomenout, jak jim známá místa vypadala před dávnými lety, a mladí lidé se dozví, jak tato místa vypadala v době, kdy ještě nebyli na světě.
Návrh je otevřeně inspirován podobným projektem, zrealizovaným v zastávkových přístřešcích městského obnovu Ostrava – Nová ves.

Informace

Předkladatel: Jakub Moravčík
Lokalita: Konkrétní zastávky nejsou v tuto chvíli určeny, bude záležet na fotografiích, které budou k dispozici, a na tom, které zastávky jsou v majetku městského obvodu.
Celkové náklady: 65930 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorem byl upraven, včetně navýšení rozpočtu. Realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Návrh bude sloužit všem obyvatelům Poruby bez věkového rozdílu, především samozřejmě těm, kteří cestují MHD nebo často procházejí kolem daných zastávek. Využití bude celoroční a prakticky celodenní – v době, kdy je venku světlo. Využití bude visuální, estetické a v jistém smyslu i „historické“.