Tvoříme Porubu společně

Čteme venku

Záměr ČTEME VENKU zahrnuje jednak relaxační prvky (v provedení dřevo a kov) určené k ulehnutí či usednutí a dále poeziomat, který zatím v Ostravě neexistuje, ale dokáže kolemjdoucí nadchnout pro poslech literatury dle vlastní volby. Ve vybraném prostranství spatřujeme dosud nevyužitý potenciál pro neformální setkávání čtenářů a také pro realizaci programů na podporu čtení organizovaných knihovnou. Zónu bychom rádi obohatili také o květinový záhon a ptačí budky umístěné v korunách stromů.

Informace

Předkladatel: Irena Šťastná
Lokalita: Prostranství před knihovnou Opavská 6111 v Ostravě-Porubě; konkrétněji - zatravněné prostranství, jež je lemováno dvěma přístupovými chodníky do knihovny; v daném místě se nachází skupina vzrostlých bříz bělokorých.
Celkové náklady: 326750 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl upraven, včetně navýšení rozpočtu. Realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Realizace projektu ČTEME VENKU je navržena na pozemku, který je ve správě Městského obvodu Poruba, veškeré prvky jsou navrženy tak, aby byly volně k využití kterémukoli z občanů Ostravy-Poruby. Prioritní je využití sezónní, ale v případě, že počasí dovolí, je možné i celoroční užití. Relaxační hnízdo může využít v jeden okamžik zároveň cca 15-20 osob. Vzhledem k tomu, že máme v knihovně se sídlem Opavská zkušenost s roční návštěvností téměř 62 tisíc občanů Poruby, jsme přesvědčeni o smysluplnosti navrhované odpočinkové zóny. Během jara 2019 jsme rovněž oslovovali návštěvníky i kolemjdoucí v lokalitě s cílem ověřit si potřebnost zamýšleného projektu a v 90% případů jsme se setkali s jednoznačným nadšením i podporou, neboť nic podobného v okolí neexistuje.