Tvoříme Porubu společně

Instalace hodin a oprava chodníku na vozovně

Znovunainstalování městských hodin na novém samostatném sloupu na zelené ploše u zastávky Poruba vozovna, kde kdysi stávaly. Dále opravení chodníku – zkratky, která vede „parkem“ od tramvají na autobus a je hojně využívána lidmi.

Informace

Předkladatel: Jana Rybecká
Lokalita: Zelená plocha u tramvajové zastávky Poruba vozovna
Celkové náklady: 570000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorkou upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Jelikož chodník lidé hojně využívají a ten je již ve špatném stavu, určitě by se po něm lidem příjemněji chodilo, kdyby byl opravený. Hodiny by byly praktickým a estetickým doplňkem.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl navýšen rozpočet a realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Instalace městských hodin na novém samostatném sloupu na zelené ploše u zastávky Poruba vozovna je možné pouze po získání povolení příslušných orgánů státní správy. Konkrétní typ hodin (čtyřstranné, trojstranné, číselník, barva atd.) a přesné umístění bude řešeno v přípravné fázi projektu, a to po vytyčení vedení inženýrských sítí.