Tvoříme Porubu společně

Záhon růží seniorů Komunitního centra ARCHA

Členové Komunitního centra Archa by rádi v Porubě vysázeli růžové keře pod názvem Záhon růží seniorů Archa. Rádi by, kdyby se mohli sami na realizaci podílet s tím, že díky projektu Zelená Porubě získají keře růží a techniku, která by připravila díry a senioři by už sázeli růže sami.

Informace

Předkladatel: Karina Vališová
Lokalita: Náměstí Jana Nerudy
Celkové náklady: 30000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorem upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Senioři přispějí ke zlepšení životního prostředí, vytvoří také příjemný prostor pro trávení volného času s přáteli a dětmi. Také zůstane připomínkou dalším generacím, jak se sami podíleli a zajímali o dění v porubském obvodu a byli členy spolku, kerý byl součástí místní komunity.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl vybrán záhon na náměstí J. Nerudy.