Tvoříme Porubu společně

Opíjejme se pohybem

Účel návrhu je takový, že bychom rádi prosadili rozvoj sportovních možností v naši obci. Proto bychom rádi nechali vystavět účelové Street Workoutové hřiště, které může využít v podstatě každý, možná jen s výjimkou malých dětí. V téhle době čím dál více pohyb upadá v zapomnění, lidé se neumí hýbat, mají problémy se svým zdravím, a to často ze špatných podmínek v práci (sezení atd.). Přitom zdravým pohybem se staráme o své tělo a to může často v mnohém pomoct. U takového typu hřiště jde o možnost zdravého a přirozeného pohybu se svým tělem, prospěšného pro každého.

Informace

Předkladatel: Vojtěch Ryšánek
Lokalita: Místo se nachází v zadní části ZŠ Porubská 832. Jedná se o prostornou travnatou plochu. Poblíž je atletický stadion a hned vedle pár dětských prolézaček.
Celkové náklady: 300000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Vzhledem k našemu plánu postavit hřiště v areálu ZŠ Porubská, která navíc spolupracuje s Porubským Atletickým oddílem. U místa pro návrh je i atletický stadion, využití je tady s určitostí teda pro školu a atletiku v nejmenším, jinak samozřejmě pro širokou veřejnost/občany. Hřiště by mělo být přístupné celoročně v každou hodinu, návštěvnost by neměla být nijak omezená. Rozloha hřiště se pohybuje okolo 50m² , tudíž najednou může cvičit až 12 lidí. Samozřejmě nikdy necvičí všichni najednou a neustále v kuse, takže střídat se může i mnohem více lidí bez problému. Hřiště bude mít pryžovou dopadovou plochu.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.