Tvoříme Porubu společně

Už zase skáču na chodníku!

Cílem návrhu je vytvořit místo k hraní a setkávání pro děti bydlící v okolí školy v 8. stavebním obvodu a pro nás všechny nový, bezpečný prostor bez nástrah, vytvořených zubem času.
Současný nevyhovující stav plochy před vstupem do ZŠ by byl nahrazen novým povrchem s atraktivním vzhledem a praktickým využitím. Na opravené asfaltové ploše se počítá s nástřikem herních prvků jako skákací panák, skok do dálky, skok stranou, piškvorky, twister, poznávání listů a stromů. Součástí návrhu jsou také designové sedáky na kamennou zídku pro setkávání a odpočinek a odpadkový koš.

Informace

Předkladatel: Zuzana Václavíková
Lokalita: Prostor před vstupem do základní školy na ulici Ivana Sekaniny 15/1804.
Celkové náklady: 690000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorkou upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Prostor pro realizaci je využíván volně všemi obyvateli Poruby. Až na pár výjimek (např. sněhová nadílka) se z tohoto projektu mohou lidé radovat a využívat jej celoročně
Prochází zde lidé ze sídliště a zároveň ji mohou kdykoli využívat děti, které v okolí bydlí či lokalitu navštíví, děti, které jsou žáky základní školy I. Sekaniny (500 dětí), mohou ji využívat děti sousedící mateřské školy na ulici Oty Synka (70 dětí), či rodiče s dětmi MC Krteček (30 dětí).

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný. Po společné diskusi s autorkou byl navýšen rozpočet na opravu asfaltové plochy před vstupem do školy a realizaci návrhu nyní nic nebrání.