Tvoříme Porubu společně

Dětské hřiště u vozovny

Autorka navrhuje vybudování herní zóny pro děti cca od 3 do 10 let. Jedná se o místo uzavřeného dvora, tvořeného bloky obytných domů. V minulých letech tady vždy nějaké herní prvky byly, avšak postupem času se staly nefunkčními, případně už nesplňovaly bezpečnostní parametry a byly demontovány bez jakékoliv náhrady. V posledních pěti letech se v této staré zástavbě mění věková kategorie obyvatelů a přibývá mladých rodin s dětmi. V současní době rodiče s dětmi jen tak postávají na dvoře, hrají si s míčem, případně využívají dvůr na ježdění na koloběžkách, kolech či odrážedlech. Na dvoře zůstali jenom obrubníky starého hřiště, které v zimně sloužilo jako kluziště a nyní staré obrubníky slouží na sezení, protože zde chybí jakákoliv možnost posezení.
Nové hřiště by mělo zahrnovat jednu větší herní sestavu pro děti od 3 do 10 let, pískoviště, houpačku, dvě pružinové houpačky a 4 lavičky.

Informace

Předkladatel: Helena Kubicová
Lokalita: Zelená plocha mazi domy na ulicích Pionýrů, Porubská, Opavská a B. Martinů.
Celkové náklady: 340000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorkou upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Navrhované hřiště bude využívané celoročně rodinami s dětmi. Předpokládaný počet dětí, které budou hřiště využívat, je cca 50 – 80.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný. Autorka původně navrhovala instalaci většího množství herních prvků. Po dohodě s autorkou návrhu byl počet herních prvků snížen s ohledem na omezenou velikost hřiště. Zároveň budou z hřiště odstarněny steré betonové obrubníky, s jejichž likvidací se v původním návrhu nepočítalo.