Tvoříme Porubu společně

Psí hřiště

V našem obvodu se pohybuje velké množství psů se svými majiteli, ale není zde prostor pro jejich společné aktivní vyžití. Umístěním agility překážek na prostor určený pro volý pohyb psů vznikne hřiště určené pro sportovní vyžití pejsků a jejichj majitelů.

Informace

Předkladatel: Petra Paličková
Lokalita: Travnatá plocha mezi prodlouženou Hlavní třídou a ulicí Alžírská
Celkové náklady: 290000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorkou upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Psí hřiště bude celoročně sloužit pejskařům, kteří se již nyní v nemalém počtu, na místě zvoleném pro realizaci návrhu, scházejí. Získají tak prostor určený pro socializaci pejsků a jejich sportovní vyžití. Zároveň je zde možnost pořádat soutěže a vyměňovat si kynologické zkušenosti.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl upraven rozpočet a realizaci návrhu nyní nic nebrání.