Tvoříme Porubu společně

Hřiště Jedna rodina

Cílem projektu je modernizovat dětské hřiště na ul. Františka Čechury, které má silně komunitní charakter. Modernizace by měla podpořit věkovou variabilitu dětských návštěvníků a umožnit dětem zahrát si míčové hry, skákat na trampolíně nebo se sklouznout na nové klouzačce. Součástí návrhu je mj. svahová klouzačka, trampolína zapuštěná do země, dřevěný dětský domeček, fotbalová branka či basketbalový koš.

Informace

Předkladatel: Kristýna Dekická
Lokalita: Hřiště uprostřed bytové zástavby mezi ulicemi Františka Čechury a Rajmunda Prchaly.
Celkové náklady: 445000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorkou upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hlavními uživateli jsou rodiny s dětmi přilehlých ulic Františka Čechury a Rajmunda Prchaly, navazuje bytová zástavba Otakara Jeremiáše a Ludvíka Podéště, která je specifická, že nedisponuje hřištěm bez otevírací doby. Proto využívají hřiště, které je projektem nazváno "Jedna rodina". Dalšími uživateli jsou rodiny z vrchní části ulice Bedřicha Nikodéma, která disponuje hřištěm vhodným jen pro malé děti, se štěrkovým prašným povrchem a malou rozlohou.

Hřiště dále při procházkách navštěvují pravidelně děti z blízkých mateřských škol.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Množství navrhovaných herních prvků, vzhledem k jejich bezpečnostním zónám, přesahuje prostorové možnosti hřiště. Doporučujeme instalovat pouze vybrané herní prvky z důvodu omezené velikosti prostoru.