Tvoříme Porubu společně

Výstavba hřiště na pétanque

Výstavba hřiště na pétanque doplněné 2 lavičkami.

Informace

Předkladatel: Zdeněk Kočica
Lokalita: Park za MEPHACENTREM
Celkové náklady: 60500 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Pro sportovní a společenskou aktivitu seniorů a budoucích seniorů, ale i dětí.
Hřiště bude veřejně přístupné, využívané celoročně mimo zimu.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.