Tvoříme Porubu společně

Venkovní posilovna - Čs. exilu

Na travnaté ploše jižně od ulice Čs. exilu vedle pískoviště byl léta používán dětmi i dospělými tzv. vodorovný žebřík, kde děti mohly ručkovat, daly se tam cvičit břišní svaly, dělat shyby čelním i bočním úchopem atd.
Protože bylo cvičební zařízení odstraněno, navrhuje autor postavit zde podobné zařízení, na kterém by se mohlo cvičit. Mohlo by se jednat například o workoutové hřiště SMALL light pro cvičení s vlastní vahou těla. Hřiště obsahuje tyto prvky:
4 x hrazda v různých výškách,
1 x svislá hrazda,
1x Human Flag pro tréning vlajek,
1x trojitá bradla light s různou šířkou pro ideální úchop,
1x Monkey Bar pro ručkování a různé druhy úchopů.

Informace

Předkladatel: Pavel Krejčí
Lokalita: Travnatá plocha jižně od ulice Čs. exilu vedle pískoviště.
Celkové náklady: 80000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl po dohodě s autorem upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Mimo zimní období by mohli na zařízení cvičit obyvatelé s okolních domů, děti, školáci a studenti i kolemjdoucí. Také lidé po nemoci nebo úrazu by zde mohli rehabilitovat a zvyšovat si fyzickou zdatnost. Podobné zařízeni již stoji na 5. obvodě vedle cyklostezky, která vede z Hlavní třídy do Svinova.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorem byl navýšen rozpočet a realizaci návrhu nyní nic nebrání.
Plocha pro workoutové hřiště po konzultaci s navrhovatelem byla vybrána tak, aby nezasahovala do inženýrských sítí vedle stávajícího pískoviště. Součástí návrhu je nyní také odstranění betonových zbytků bývalých sušáků, klepáčů a vybudování dopadové plochy, zajištění dopravy a instalace workoutového hřiště.