Tvoříme Porubu společně

Dětské hřiště "mezi domy"

Návrh se týká úpravy dětského hřiště, jehož nynější stav je žalostný. Jelikož zde bydlí mnoho rodin s dětmi, chtěli bychom hřiště upravit a přidat pár dalších prvků, např. lanovou pyramidu, tabuli na malování, menší lezeckou stěnu a pod.). V odpoledních hodinách se zde sejde i 10 dětí od 3 do 15 let.

Jelikož prostranství je velké, rádi bychom udělali hezké místo s lavičkami i pro naše starší obyvatele. Také bychom chtěli i budku pro ptáky a doplnit vhodnou výsadbu keřů (např. podél chodníků). Cílem návrhu je propojení generací a snad si na prostranství každý najde ten "svůj koutek". Konkrétní řešení herních prvků, laviček a výsadeb bude před realizací konzultováno s pracovníky radnice.

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/mezi-domy.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Lucie Drozdová
Lokalita: Prostranství mezi domy na ulicích Rabasova, Spartakovců a U Sportoviště.
Celkové náklady: 300000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hřiště bude sloužit především dětem k hraní a poznávání nových kamarádů, rodičům k odpočinku, starším obyvatelům k načerpání sil či povídání se sousedy.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Po konzultaci s autorkou byl celkově upraven rozpočet tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti a zahrnoval nejen pořizovací cenu herních prvků, ale počítal také s dalšími nezbytnými položkami. Jsou to např. doprava a instalace prvků, vybudování dopadové zóny a pod.

Realizaci upraveného návrhu po technické stránce nic nebrání. Konkrétní typy prvků a jejich umístění budou vybrány až v přípravné fázi projektu po konzultaci s autorkou návrhu.