Tvoříme Porubu společně

Piknikové místo na Páťáku

Piknikové místo - relaxační místo pro kohokoliv. Pravidelně udržované, kvalitní travnaté místo. Možnost si lehnout do trávy. Navrhuji ho, protože takové místo v Porubě není. Cílem je "vylákat" lidi z paneláků ven, kde by se mohli setkávat, vytáhnout deky, dát si třeba něco dobrého k jídlu, zkrátka udělat piknik. Lidé, co si postaví domeček tvrdí: "No jo, v létě můžu jít ven před dům." Proč ale nemít hezké místo i pro lidi z paneláku.

U piknikového místa navrhujeme umístit 2 odpadkové koše a informační ceduli, kde budou popsána pravidla užívání místa. Důležitá je pravidelná údržba - časté kosení trávy.

Informace

Předkladatel: Jakub Tomáš
Lokalita: Prostor mezi ul. Alžírskou a ZŠ Bulharská, vedle workoutového hřiště směrem k veterině.
Celkové náklady: 37500 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Využívat se bude sezónně, kapacita místa by mohla být cca 100 lidí. Kdo ho bude využívat? Kdokoliv, jakékoliv organizace, školy atd.

Možnost sdružit i více skupin. Do budoucna možnost udělat organizované grilování - zajistíme gril - lidi přineste si co chcete a uděláme společný "panelákový" :) gril. Možnost třeba udělat na místě malé "minikino", ale primárně relaxační místo v trávě pro kohokoliv.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.