Tvoříme Porubu společně

Sud na dešťovku

Před domem čp. 1785/5 na ul. Zdeňka Štěpánka byla založena "zahrádka" (květiny, dnes i bylinky). Dnes se o ni starám já s podporou několika sousedů. Zalévání zahrádky už nemohu „dotovat“, proto navrhuji ke vchodu čp. 1785/5 pořídit 200 litrový sud na zachycování dešťové vody z okapu. Sud lze řetízkem připnout k zábradlí u schodiště (proti odcizení), případně jiná možnost uchycení. Navrhuji totéž provést u čp. 1779/13, kde se o kytky také stará jeden ze sousedů.
Po projednání se SVJ jednotlivých vchodů mohou být sudy v zimním období uskladněny v suterénu domu. Pokud jsou mrazuvzdorné, mohou zůstat i venku, nechám na zvážení odborníků.
Zároveň také navrhujeme pořízení kompostéru pro využití organických zbytků z domácnosti. Vyprodukovaný kompost využijeme při péči o rostliny před domem.

Informace

Předkladatel: Sylva Černá
Lokalita: Ulice Zd. Štěpánka, dům čp. 1785/5 a čp. 1785/13.
Celkové náklady: 13000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Šetření vodou, udržení květinových záhonů a zeleně před jednotlivými vchody na ulici, zkrášlení prostředí, ve kterém žijeme.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti. Konkrétní umístění sudů a kompostéru bude řešeno ve spolupráci autorkou návrhu před zahájením realizace.