Tvoříme Porubu společně

Odpolední životabudič sousedů

Náměstí Boženy Němcové je tvořeno parkem, ve kterém bylo vybudováno hřiště na pétanque. To však již nyní není využíváno a zůstala po něm jenom prázdná plocha o velikosti 3x14 metrů. Navrhujeme na plochu umístit čtyři lavičky s menšími stolky a posezení doplnit dřevěnými kontejnery pro pěstování bylinek nebo letniček. Lavičky by měly být vždy dvě proti sobě, uprostřed stolek na položení šachovnice, košíku na pletení nebo např. misky s třešněmi. Kontejnery s bylinkami jsou v současnosti velice propagované. Realizací našeho návrhu by se vyřešilo prázdné místo v jinak upraveném parku.

Informace

Předkladatel: Drahomíra Maděrová
Lokalita: náměstí Boženy Němcové
Celkové náklady: 89134 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Posezení by využili především obyvatelé náměstí, kteří si dnes chodí do parku popovídat při pěkném počasí se sousedy. Ale lavičky jsou dost nepohodlné a jsou především daleko od sebe, takže komunikace není možná. Využijí je i řidiči aut, parkujících na náměstí.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

V rámci návrhu bylo nutné provést dílčí úpravu, a to doplnit rozpočet také o položky související s vydlážděním plochy pod posezením. Po konzultaci s autorkou byl rozpočet celkově upraven.

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání. Konkrétní podoba laviček, stolů a ostatních prvků bude vybrána až v přípravné fázi projektu ve spolupráci s autorkou návrhu.