Tvoříme Porubu společně

Zřízení chodníku a úprava schodů na ul. J. Skupy

Navrhujeme zřízení chodníku od ul. J. Skupy podél budovy restaurace Vltava směrem na parkoviště a opravu přilehlého schodiště, které je ve špatném stavu. V současné době zde chodník chybí, což není vhodné pro starší občany a maminky s kočárky.

Informace

Předkladatel: Marie Žitníková
Lokalita: Podél budovy restaurace Vltava, od ul. J. Skupy směrem na parkoviště.
Celkové náklady: 195200 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Chodník a schody budou využívány celoročně všemi obyvateli z domu s č. p. 1714 a 1715 na ul. J. Skupy a všemi, kteří navštěvují ordinaci čínské medicíny a další obchody v areálu restaurace Vltava.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.