Tvoříme Porubu společně

Lavička Věrky Špinarové

Cílem je vytvořit pamětní místo, které spojuje slavnou osobnost s městským obvodem. Lavička s pamětní vzpomínkovou tabulkou a s vybraným textem některé z jejich písní. Může být mobilní, nebo pevně ukotvená.

Mělo by se jednat o zajímavě řešenou, atypickou lavičku, která by vzbudila zájem už svým vzhledem. Podoba vzpomínkové lavičky by měla být zpracována ve spolupráci s designerem či umělcem. Veřejný prostor by se tak oživil pěknou lavičkou, která by nebyla jen uměleckým dílem, ale stala se vyhledávaným objektem.

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/verka.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Štěpánka Ostárková
Lokalita: Veřejné prostranství u DK Poklad.
Celkové náklady: 60000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Lavička bude sloužit k odpočinku, relaxaci, vzpomínce, symbolickému posezení v parku. Místo přístupné širokému spektru obyvatel s celoročním využitím.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet odpovídá navrhovaným aktivitám. Pokud tento návrh uspěje v hlasování, navrhujeme řešit designový návrh provedení lavičky např. formou studentské soutěže.