Tvoříme Porubu společně

Relaxační náměstíčko na Slavíkové

Na ul. Slavíkova, konkrétně na pozemku p.č. 2003/9 se nachází hřiště, které bylo před lety vybaveno skluzavkou, dvěma houpačkami, houpací kolébkou a třemi tyčkami na provádění cviků (shybů, výmyků apod.). Součástí hřiště je i pískoviště. Na hřišti jsou umístěny čtyři lavičky.

Tento prostor je využíván především dětmi a jejich rodiči z blízkých bytových domů – řádově 50 rodin.
Navrhujeme hřiště modernizovat, a to tak, že bude doplněno o několik nových prvků, tabule pro malování, menší lezecká stěna, posezení pro děti, apod. Konkrétní prvky by byly vybrány po konzultaci s pracovníky radnice.


Informace

Předkladatel: Jan Kňazovčík
Lokalita: Slavíkova ulice, parcela č.p. 2003/9
Celkové náklady: 150000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Modernější vybavení prospěje nejen dětem, ale i dospělým ke kvalitnější relaxaci v rámci volného času – kvalitnější odpočinek může znamenat kvalitnější pracovní výkony :-). Využijí především rodiny z blízkých bytových domů – orientačně přes 50 rodin.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh původně obsahoval doplnění několika větších herních prvků. Po prohlídce prostoru jsme však zjistili, že volné plochy mezi stávajícími herními prvky jsou poměrně malé, a proto zde nelze umístit větší prvky a sestavy (technické normy uvádějí minimální vzdálenosti mezi jednotlivými prvky). Některá místa pod stromy se sice mohou zdát dostatečná, nicméně toto řešení není vhodné z pohledu možného pádu větví, nehledě na to, že by při instalaci prvků mohly být poškozeny kořeny stromů. Dalším problémem je, že středem pozemku vede plynovod, což je další významné omezení při umisťování prvků.

Z těchto důvodů jsme po konzultaci s autorem upravili návrh tak, že se do prostoru doplní 1-2 menší prvky nenáročné na prostor. Rozpočet byl upraven tak, aby odpovídal navrhovaným aktivitám. Konkrétní prvky a jejich umístění budou vybrány v přípravné fázi před realizací návrhu.