Tvoříme Porubu společně

Akce Truhlík

Na obecním pozemku (parcelní číslo 2003/7), který se nachází před hlavním vchodem do bytového domu na Slavíkové ul. čp. 1759/29 navrhujeme vybudovat truhlíky, ve kterých by se pěstovaly bylinky. Podél chodníku, který spojuje hlavní vchod s místní komunikací, bychom rádi v truhlících zasadili okrasné rostliny / květiny, které by jej lemovaly. Péči o rostliny bychom zajišťovali v rámci domu (především manželky, které se nabídly a chtějí to).

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/akce-truhlik.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Jan Kňazovčík
Lokalita: Slavíkova ul. čp. 1759/29.
Celkové náklady: 70000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Truhlíky využijí především místní obyvatelé, ale protože upravená zeleň zkrášlí okolí, ocení je jistě i kolemjdoucí. Dojde k celkovému vizuálnímu zlepšení životního prostoru.