Tvoříme Porubu společně

Úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě

Prvotní myšlenkou bylo zlepšení prostoru Hlavní třídy v blízkosti kruhového objezdu, konkrétně prostoru bývalých podzemních toalet. Nadzemní část toalet je tvořena symetrickými nádobami na rostliny. Povrch nádob je tvořen poničeným, zastaralým obkladem. Celkově toto místo vypadá velmi zanedbaně a na kultivovanou Hlavní třídu se nehodí. Návrh obsahuje odstranění původního obkladu a provedení nového. Obklad by navazoval na bílou mozaiku, která je použitá i na soklové části na protější straně ulice.

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/toalety.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Markéta Opělová
Lokalita: Jedná se o prostor mezi ulicemi Hlavní třída a Spojů (bývalé toalety poblíž kruhového objezdu).
Celkové náklady: 98383 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Nově obložené nádoby na květiny na Hlavní třídě by působily upravenějším dojmem, jak se na místo mnoha kulturních akcí sluší.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.