Tvoříme Porubu společně

Chceme si hrát

V areálu starého asfaltového hřiště se pravidelně pohybuje několik desítek dětí předškolního věku a dětí mladšího školního věku se svými rodiči, kteří zde posedávají různě po zemi a hledají zábavu i odpočinek pro sebe a své děti. V okolí jsou pouze pískoviště a park pro pěší. Dlouhodobým přáním mnoha rodin z celé lokality je, aby se zde objevily nové herní prvky. Cílem návrhu je vybudovat větší univerzální prolézací sestavu s lezeckými prvky pro děti od 3 do 14 let, která nebude náročná na údržbu a obohatí děti nejrůznějšího věku.

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/chceme-si-hrat.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Jana Netočná
Lokalita: Místo se nachází v trojúhelníku mezi ulicí Jana Šoupala, parkovištěm Bedřicha Nikodéma a parkovištěm nám. Václava Vacka. Nejblíže místu se nachází vysoký panelový dům na adrese Nám. Václava Vacka 1673/17.
Celkové náklady: 230000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Prolézací sestavu využijí desítky dětí nejen z přilehlého sídliště na ul. Jana Šoupala, Bedřicha Nikodéma a nám. V. Vacka. Herní prvek by měl být bezúdržbový a odolný a měl by fungovat po celý rok, i za vlhka nebo v zimě. Bude určen širokému spektru dětí.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Původní návrh obsahoval umístění několika herních prvků přímo na asfaltovou plochu, která by se opatřila vhodným pryžovým povrchem. Toto řešení by bylo finančně mnohem náročnější, než autorka odhadovala a bylo by buď nutné navýšit odhadované náklady, nebo návrh zjednodušit. Po společné diskuzi se autorka přiklonila k variantě nenavyšovat rozpočet, nýbrž zjednodušit návrh do současné podoby a umístit jeden výrazný herní prvek mimo asfaltovou plochu.

Realizaci upraveného návrhu po technické stránce nic nebrání. Konkrétní typ a umístění herního prvku bude řešeno v přípravné fázi projektu, a to po vytyčení vedení inženýrských sítí.