Tvoříme Porubu společně

Dětské hřiště na Mongolské

Znovu zřízení dětského hřiště, které bylo před cca 5 lety zrušeno, protože nevyhovovalo evropským normám. Navrhujeme doplnění stávajícího pískoviště o 2-3 nové herní prvky, např. kolotoč, houpačku, skluzavku.

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/mongolska.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Martin Bobek
Lokalita: Dvůr mezi domy na ulici Mongolská. Přibližně u vchodu čp. 36.
Celkové náklady: 180000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Budou moci při pohledu na hřiště kladně odpovědět na otázku: „A co děti? Mají si kde hrát?“

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Po konzultaci s autorem byl celkově upraven rozpočet tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti a zahrnoval nejen pořizovací cenu herních prvků, ale počítal také s dalšími nezbytnými položkami. Jsou to např. doprava a instalace prvků, vybudování dopadové zóny a pod.

Realizaci upraveného návrhu po technické stránce nic nebrání. Konkrétní typy prvků a jejich umístění budou vybrány až v přípravné fázi projektu po konzultaci s autorem návrhu.