Tvoříme Porubu společně

Červená, oranžová, zelená - JEDEME!

Projekt se týká rekonstrukce a úpravy povrchů dopravního hřiště, které se nachází v areálu MŠ Ukrajinská a je v sezóně denně za pěkného počasí využíváno veřejností. Na dopravním hřišti mají možnost rodiče nechat děti v bezpečném prostředí zkoušet a rozvíjet své dovednosti na kolech, koloběžkách či odrážedlech, aniž by museli mít strach, že děti ujedou na cestu. Děti mohou zároveň s dopravním hřištěm využívat další herní prvky zahrady mateřské školy, které napomáhají fyzické zdatnosti, schopnosti koordinace v prostoru, obratnosti, pohotovosti a mnoho dalšího.

Vzhledem k tomu, že dopravní hřiště bylo budováno v roce 1966 a lokální opravy povrchů proběhly v roce 2001, jsou již na cestách viditelné známky opotřebení a stáří. Povrch se v některých místech zvedá pod vlivem podrůstajících kořenů, v jiných místech praská a vlní se. Pro malé cyklisty toto tvoří jistá rizika.

Cílem našeho návrhu je předejít opravami hřiště možným bezpečnostním rizikům, které mohou jeho užívání znepříjemňovat a celé hřiště zároveň ještě více zatraktivnit. Návrh zahrnuje renovaci zastaralých povrchů, doplnění cest obrubníky, rozšíření "slepé ulice" na prostor, který může být dětmi využit i pro míčové hry na zpevněném povrchu a doplnění cest vodorovným značením. Projekt by byl realizován na pozemcích příspěvkové organizace zřízené městským obvodem Poruba.

<a href="http://zelenaporube.cz/files/prezentace/cervena-oranzova-zelena.pptx">Prezentace ke stažení</a>.

Informace

Předkladatel: Adéla Mikesková
Lokalita: Dopravní hřiště je umístěno v klidné lokalitě mezi obytnými domy na ulici Ukrajinská 1530/4.
Celkové náklady: 990700 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Dopravní hřiště mateřské školy na ul. Ukrajinská je již několik let v řadě využíváno veřejností, zejména z řad rodičů s dětmi. Hřiště a celou zahradu mají možnost místní občané navštěvovat v době, kdy není provoz mateřské školy a tato možnost je poměrně hojně využívána. Dopravní hřiště a celá zahrada mateřské školy je během školního roku pro veřejnost otevřena ve všední dny od 16:30 do 18:00, o víkendech od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00. V létě, když není provoz v MŠ, je zahrada otevřena od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 19:00.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.