Tvoříme Porubu společně

Vrácení lodě dětem

Havlíčkovo náměstí je jedním z nejdůležitějších veřejných prostranství a místem setkávání v Porubě. Není tomu zas tak dávno, kdy na Havlíčkově náměstí bylo dětské hřiště, které bylo bezesporu jedním z nejlepších v Porubě. Na oplocené ploše stávala dřevěná loď, na které si vyhrály děti všech věkových kategorií.
Dnes je stav dětského hřiště na Havlíčkově náměstí srovnatelný s běžným vybavením porubských dvorů, ne-li horší.

Naším návrhem je revitalizace stávajícího dětského hřiště do podoby odpovídající důležitosti místa. Mělo by se jednat o důstojný prvek například navrácení lodě, s lanovými mosty, průlezovými věžemi, skluzavkami a houpačkou. Herní prvek by měl mít velikost cca 10 x 3 m. Současné herní prvky, které se na místě nacházejí, by byly přemístěny na jinou lokalitu.

Informace

Předkladatel: Jaroslav Müller
Lokalita: Havlíčkovo náměstí, současná písková plocha vyhrazená pro dětské hřiště.
Celkové náklady: 650000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Tento projekt je zaměřený především na děti a rodiny s dětmi. Návrh kombinuje zázemí krásného parku s hrou. Plocha pro dětské hřiště je na Havlíčkově náměstí dlouhodobě vymezena, nedojde tedy k úbytku zelené plochy. Hřiště poskytne zázemí pro hru dětem od 0-3 let i od 0-12 let.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.