Tvoříme Porubu společně

BI-ZON (BIcykle ZONe)

Navrhujeme instalaci 3 cyklo-servisních stojanů v blízkosti porubských cyklostezek. Bude se jednat o nerezové montážní cyklo-stojany s nářadím a pumpičkou. Použitý materiál je nerezová ocel, která má mimořádnou odolnost povětrnostním podmínkám a estetickou hodnotu. Nářadí bude upevněno k centrálnímu stojanu ocelovými lanky, což zajistí dostatečnou manipulovatelnost a použitelnost, současně síla lanka odolá běžným pokusům o odcizení. Stojany budou kontrolovány a servisovány smluvním cykloservisem.
U každého stojanu bude umístěna informační tabulka. Stojany mohou být doplněny posezením v podobě stolu a lavičky.

BI-ZON 1 - u cyklostezky blízko paletového posezení na ul. Alžírská/Bulharská
BI-ZON 2 - u cyklostezky před prodejnou Albert na ul. 17. listopadu (naproti OC Duha)
BI-ZON 3 - u cyklostezky před kavárnou Blanch Cafe na ul. Francouzská (při napojení na cyklostezku Opavská)

Informace

Předkladatel: Jaroslav Müller
Lokalita: Ulice Alžírská/Bulharská, ulice 17. listopadu (před prodejnou Albert), ulice Francouzská.
Celkové náklady: 93168 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Servisní věže ocení všechny generace cyklistů a domníváme se, že přispějí k rozvoji cyklistiky. Velkou výhodou je to, že věže by byly k dispozici nonstop.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání za předpokladu, že stojany budou instalovány na travnatou plochu v blízkosti cyklostezek a nebudou tak tvořit pevnou překážku na chodníku ani cyklostezce. Rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.