Tvoříme Porubu společně

Pěkná zkratka kolem domu

Navrhujeme zušlechtění okolí prvního vchodu naší "hokejky". Kolem domu vede „odjakživa“ velmi používaná zkratka - vyšlapaná hliněná cestička, v suchých dnech roku velice prašná, v deštivých dnech, jak už to u takovýchto cestiček bývá, rozšiřující se i na dvojnásobek své obvyklé šířky, výhled z oken a balkónů na západní straně je znepříjemněn nevzhlednou neomítnutou patrovou budovou, ve které jsou převážně restaurační zařízení a ubytovna v prvním patře. Ve dnech, kdy vanou jižní nebo jihozápadní větry, se kolem rohu domu tvoří vzdušný vír, který strhává odpadky z nedalekých kontejnerů a roznáší je na travnatá prostranství pod okny.

Navrhujeme zpevnění stávající úzké zkratky a osázení jihozápadního rohu domu na ulici Podroužkova 1651 hustými keři tak, aby nedocházelo k rozšiřování zkratky kolem rohu domu, zároveň by tyto keře sloužily jako větrolam. Dále vysazení dvou vzrostlých stromů, které by opticky oddělily restaurační zařízení od domu a pro zkrášlení travnaté plochy vysázení trvalek, např. levandulí do rohu mezi zkratkou a přístupovým chodníkem k prvnímu vchodu.

Informace

Předkladatel: Iva Porazilová
Lokalita: Jihozápadní roh domu na ulici Podroužkova – kolem vchodu1651, v sousedství ubytovny a restaurace.
Celkové náklady: 161800 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Zpevněnou zkratku celoročně využijí všichni, kteří neobcházejí roh domu po chodníku.
Obyvatelé i návštěvníci 7. obvodu ocení jistě zkrášlení nevzhledného rohu travnaté plochy kolem domu.
Výsadba keřů zamezí roznášení odpadků po travnatých plochách a tvorbě prašného víru.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti. Zpevnění zkratky doporučujeme provést uložením nášlapných kamenů položených formou cik cak do štěrkového lože.