Tvoříme Porubu společně

Herní prostor pro všechny generace

První navrhovaný prostor je parcela č. 445/1 k.ú. Poruba, kde je obrubníkem ohraničená zatravněná plocha přibližně 40x20 m, lemovaná stromy. Druhým prostorem je parcela č. 444 k.ú. Poruba. pro malé děti navrhuji malé pískoviště, případně úpravu stávajícího, pro ty větší šplhací soustavu a provazové bludiště (kombinace dřevo a lano), pro náctileté i dospělé posilovací stroje a pro všechny včetně starších lidí úpravu hrací plochy, kde se může hrát třeba badminton, nebo umístit koš pro discgolf. Pro odpočinek 4 lavičky.

Informace

Předkladatel: Václava Dormanová
Lokalita: parcely č. 445/1 a č. 444 k.ú. Poruba - dvůr ulic M. Kopeckého, nám. V. Nováka a Porubská
Celkové náklady: 219000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Navrhuji vybudování herního prostoru, kde by se setkávali lidé všech věkových skupin, od malých dětí až po důchodce. V této lokalitě přibývají mladé rodiny s dětmi, které nemají v blízkém okolí místo ke trávení volného času. Zároveň zde bydlí mnoho důchodců, kteří by v teplých dnech rádi poseděli ve stínu stromů, ale zdejší lavičky (např. na parcele č. 445/1) s opěradly jsou na přímém slunci a ty, které jsou ve stínu stromů (v blízké době pravděpodobně budou posekány) opěradla nemají. Navíc jsou často celé dny tyto lavičky obsazeny lidmi bez domova, kteří okolí znečišťují a snad by větší zájem o lokalitu jejich setrvání odradil.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.