Tvoříme Porubu společně

Sousedské posezení

Navrhujeme vybudování částečně zastřešeného posezení v prostoru dvora mezi ul. Nálepkova a Nezvalovo nám., aby prostor sloužil pro trávení volného času a setkávání sousedů. na tomto dvoře se nenachází žádná možnost posezení ve stínu, laviček je zde málo a některé jsou ve špatném stavu.

Navrhujeme, aby se zde provedla úprava dřevin a některé se i odstranily, protože v nich přespávají bezdomovci, viz. přiložené fotografie. Srovnat terén, aby děti měly kde sportovat, vložení dvou sloupů s možností uchycení sítě na tenis nebo volejbal. Vybudovat jednoduché sousedské posezení ve formě většího stolu a k tomu 2 lavičky. Dále pergolu s možností grilování, pro setkávání sousedů a upevňování sousedských vztahů.

Dále dětský herní stůl na hraní stolního tenisu. Vyčistit a doplnit pískem pískoviště.
V příloze přikládáme fotografie a nákres, jak si představujeme, že by měly být jednotlivé prvky umístěny. během rozhovoru s dalšími lidmi z okolí jsme si ověřili, že toto posezení využijí rodiny s dětmi, mladí lidé i starší občané.

Informace

Předkladatel: Petr Kubíček
Lokalita: Dvůr mezi ul. Nálepkova a Nezvalovo náměstí.
Celkové náklady: 215250 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Posezení využijí občané všech věkových kategorií, především obyvatelé okolních domů.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.