Tvoříme Porubu společně

Poruba spravedlivě

Radniční hodiny přenesené do prostoru. Spojené s otáčivou čtyřstrannou světelnou informační tabulí, obsahující potřebné informace pro obyvatelstvo Poruby, např. oblast společenská, sportovní, omezení provozu motorových vozidel, provoz radnice ÚMOb Poruba aj.

Navrhuji číselník s arabskými číslicemi obsahující podbarvení fotem znaku města, radnice, historicky zajímavých staveb (např. věžičky, oblouk apod.).

Většina měst ve svém historickém jádru obsahuje i majestátní radnici se svými věžními hodinami. Bohužel Poruba ve svém historickém jádru postrádá radnici jako takovou. Domnívám se, že většina občanů je hrdá na svoje město, proč toto vědomí nepodpořit radničními hodinami v prostoru největšího pohybu jeho obyvatel, rodin s dětmi i návštěvníků našeho města.

Informace

Předkladatel: Miroslav Šimek
Lokalita: Alšovo náměstí
Celkové náklady: 190000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Občanům a nejen Poruby budou zřízené hodiny sloužit k časové a informační orientaci v běžném životě města. Svým umístěním bude zařízení sloužit tisícům občanů denně a rodinám s dětmi i jako výuková pomůcka.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.

Konkrétní podoba (zda s informační tabulí nebo bez tabule), technické řešení (samostatně stojící hodiny nebo umístění hodin na stávající sloup veřejného osvětlení) a umístění hodin v prostoru Alšova náměstí bude upřesněno ve spolupráci s autorem návrhu.