Tvoříme Porubu společně

Workout!!!

Navrhujeme vybudování workoutového hřiště na dvorku mezi ulicí Francouzská a Liptaňským náměstím, aby prostor mohl sloužit pro trávení volného času mladých lidí.
Workout je sport, který si získává čím dál více příznivců zejména z řad mladých lidí. Jde v něm především o posilování s vlastním tělem a prvky akrobacie. Na novém hřišti by mohli mladí lidé v odpovídajícím prostředí a s moderním vybavením cvičit a trénovat své dovednosti. Každé smysluplné využití volného času mladých je skvělé. Workout je relativně nová aktivita a rádi bychom, aby doplnil možnosti trávení volného času pro mladé v Porubě právě na tomto dvorku.

Technické provedení:
Jedná se o konstrukci venkovní posilovny o velikosti 6,7 m x 6,6 m, která bude usazena na pryžové dopadové ploše.
Materiál hrazd: ocel s komaxitovým povrchem
Kotvení hrazd: bezpečnostní šrouby
Kotvení sloupů: betonová deska/patky
Cvičební prvky:
2 x hrazda; 1 x Monkey Bar
1 x W – Bar
1 x trojitá bradla
Najednou na ni může cvičit až 9 lidí.
Optimální dopadová plocha: 30m2
Dopadová plocha podle ČSN EN 1177: 40m2
SHARE

Informace

Předkladatel: Kryštof Malík
Lokalita: Dvůr mezi ulicí Francouzskou a Liptaňským náměstím.
Celkové náklady: 200000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hřiště bude možné využívat celoročně a bude volně přístupné pro všechny nadšence o tento sport v přírodě. Najednou může na hřišti cvičit až 10 lidí.
Hřiště je navrženo na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava a svěřeno do správy městskému obvod Poruba. Číslo parcel 1193 a 1194, číslo LV 1919.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.