Tvoříme Porubu společně

Dětské hřiště na Mongolské

Znovuzřízení dětského hřiště, které bylo před cca 3-4 lety zrušeno, protože nevyhovovalo evropským normám. Doplnění vhodných herních prvků - průlizek, klouzaček atd. ke stávajícímu pískovišti.

Informace

Předkladatel: Martin Bobek
Lokalita: Dvůr mezi domy na Mongolské. Přibližně u vchodu č. 36.
Celkové náklady: 80000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hřiště pro děti. Dospělí budou moci při pohledu na hřiště kladně odpovědět na otázku: „A co děti? Mají si kde hrát?“

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.