Tvoříme Porubu společně

Dopravní hřiště a pumptrack pro děti

Kolem je docela dost bytových domů, kde žijí rodiny s dětmi a v rámci získávání podpisů jsem se setkala s velikým ohlasem a velmi pozitivním přístupem k mému nápadu. Takže věřím, že návštěvnost by byla jistě velká, v okolí nic podobného není. Využití by bylo jistě od jara do podzimu, v zimních měsících to je závislé na množství sněhu.

Informace

Předkladatel: Lucie Tešnarová
Lokalita: Jedná se o staré asfaltové hřiště v parc. č. 3609/1, v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava.
Celkové náklady: 4000000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):