Tvoříme Porubu společně

Aktivní Podéšti

Nápad je určen pro obyvatele Poruby všech věkových kategorií (malé děti, předškolní děti, školní děti, dospělí i senioři), kteří jej využijí k aktivnímu odpočinku a trávení svého volného času. Odhadem žije ve vnitrobloku cca 3000 obyvatel, kteří budou mít z projektu prospěch.
Celý záměr bude využíván celoročně s určitým omezením (s ohledem na bezpečnost užívání v mrazech apod.). Předpokládáme však hlavní využití v jarním, letním a podzimním období.

Informace

Předkladatel: Jindřich Kaněra
Lokalita: Vnitroblok mezi ulicemi Ludvíka Podéště a Oty Synka
Celkové náklady: 4000000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):