Tvoříme Porubu společně

ZELENÉ HŘIŠTĚ

Již v současné době využívají hřiště děti a dorost z přilehlých domů i maminky s dětmi, které chodí kolem na procházky ze vzdálenějších částí Poruby. Rovněž starší lidé a lidé důchodového věku využívají lavičky k posezení a odpočinku.
Hřiště či jeho části bude možno využívat celoročně a to i v zimních měsících, například svah je v zimě užívám k bobování a sáňkování dětí, bude možno tedy využít nové lavičky a obnovené schodiště.

Informace

Předkladatel: Radka Pečinková
Lokalita: Stávající hřiště se nachází mezi ulicemi Jasmínova a U Školky v Ostravě Porubě.
Celkové náklady: 4000000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):