Tvoříme Porubu společně

Veřejné pítko

Zřízení veřejného pítka na Hlavní třídě.

Informace

Předkladatel: Martin Bobek
Lokalita: Na Hlavní třídě v blízkosti kruhového objezdu.
Celkové náklady: 60000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh je proveditelný v podobě navržené autorem.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Na Hlavní třídě se pravidelně konají akce sportovního charakteru (bruslení, čtvrt maraton atd.) u kterých by sportovci uvítali možnost doplnění vody. V průběhu roku pak veřejné pítko jistě ocení i obyvatelé Poruby.
Pítko by mělo umožňovat:
- napít se bez nádoby i použití rukou
- nabrat si vodu do bandasky
- mít dole misku, ze které se může napít pes

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti. Přesné umístění bude zvoleno po konzultaci s autorem návrhu a musí zohlednit budoucí rozvoj některých lokalit navazujících na Hlavní třídu.