Tvoříme Porubu společně

Dvůr Přírodovědců

Navrhuji zachovat stávající pískoviště, houpačky, kolotoč a pod budovou Přírodovědců plochu pro imaginární hřiště. Pro menší děti navrhuji přidat skákajícího panáka s gumovou dopadovou plochou, pro větší děti navrhuji šplhací soustavu, provazové bludiště (kombinace dřevo a lano), trampolíny zabudované v zemi, dětskou lanovku, pro náctileté i dospělé posilovací stroje. Dále posunutí pinpongového stolu. Pro odpočinek přidání dvou laviček. Opravit stávající chodníky a vymýtit náletové dřeviny a keře.

Informace

Předkladatel: Jana Robotová
Lokalita: Navrhovaný prostor je parcela č. 1300 k.ú. Poruba, kde jsou chodníky ohraničená zatravněná plocha přibližně 40x50 m, lemovaná stromy. Zatravněná plocha je vedle střediska Přírodovědců a také sousedí se zahradou Mateřské školky Dětská 920.
Celkové náklady: 4000000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):