Tvoříme Porubu společně

Duhové hřiště

Cílem tohoto projektu je podpořit trávení volného času dětí a rodičů. Navázání nových sousedských vztahů a stmelení těch stávajících. Hlavním účelem projektu je revitalizovat a modernizovat stávající herní prostor. Návrh projektu se týká především revitalizace asfaltového hřiště, které bylo vybudováno před 30 lety a od té doby nebylo nijak upraveno. Stávající povrch je rozpraskaný, pro děti nebezpečný a nevhodný. Navrhujeme celý povrch této herní plochy a okolních chodníků opravit a vytvořit tak jedinečné hřiště v okolí vhodné zejména pro kolečkové sporty (inline bruslení, skateboarding, jízda na odrážedle či koloběžce) a míčové sporty (mini fotbal, házená, street ball). Pro motivaci a správný směr jízdy navrhujeme na herní plochu nakreslit barevné čáry zdůrazňující např. směr jízdy, slalomové prvky, prvky pro výuku brzdění (inline bruslení), čáry pro vyznačení plochy pro míčové sporty atd. V okolí hřiště by měly být z důvodu bezpečnosti vybudovány stojany na kola, koloběžky či odrážedla.

Na travnaté ploše v okolí asfaltové herní plochy, vedle chillzóny a velkého již stávajícího pískoviště, navrhujeme postavit mini workoutové hřiště pro rozvoj pohybového aparátu dětí, cvičení s vlastním tělem. Prvky navrženy dle věku a variability dětí.

Okolní asfaltové plochy lze také kreativně využít a označit je trvalými barevnými malbami jako je např. pohybová opičí dráha či skákací panák.

Součástí revitalizovaného prostoru by měla být také výstavba uzamykatelného domečku na sdílené hračky, od kterého dostanou klíče rodiče, kteří si zakoupí speciální klíč a budou dodržovat základní předem domluvená pravidla.

Dalším koncepčním prvkem je hned vedle herní zóny, tzv. Klidová zóna “chillzóna”. Designové a pohodlné posezení pod stromy sloužící pro odpočinek dospělých a dětí, ale také pro setkávání sousedů, rodin, organizování dětských či rodinných oslav. Jako tomu bylo v minulosti, kdy si rodiny nosili “za barák” kávu a domácí buchtu, povídali si a trávili čas společně.

Jedinečné by mohlo být také vybudování tzv. “Kamínkové zahrady”. Mohli bychom tak inspirovat ostatní hřiště nejen v Porubě. Kde vznikne vyznačený prostor pro uložení malovaných kamínků, které je v Česku i zahraničí aktuálně velice populární. Podporuje kreativitu dětí, čas strávený s rodiči a motivaci chodit na procházky. Na přední stranu kamínku se namaluje obrázek a na druhou stranu odkaz na nově vytvořený FB “Kamínky Poruba” a jméno dítěte/ dospěláka, které kamínek vytvořilo. Děti si kamínky rády směňují nebo je hledají. Základní pravidla: vem si kamínek pro štěstí, jeden sem přidej pro inspiraci a jeden někomu daruj pro radost :).

Všechny prvky v “Duhovém hřišti” by měly být navrženy v jednotném vizuálu, vyrobeny převážně ze dřeva (i barevného), případně dalšího materiálu jako je kov aj. Důraz klademe na barevnost ("Duhové hřiště") a originalitu. Inspirace ze světa přikládáme v příloze -ilustrační fotografie.

Na novém hřišti nesmí chybět tabule se základními pravidly chování dětí i dospělých. (Např. Pro děti - půjčujeme si hračky, pro dospělé - zkus být chvíli offline :).

Informace

Předkladatel: Sandra Zubáňová
Lokalita: Místo realizace nápadu se nachází mezi ulicemi Plukovníka Rajmunda Prchaly a Bedřicha Nikodema (ve směru autobusu č. 39 (zastávka U Duhy). Ve stejném dvoře, hned vedle plochy, kterou navrhujeme v rámci projektu zrevitalizovat se nachází také hřiště “Rákosníček” vybudované společností Lidl. Povrch hřiště je prašný a není vyhovující pro všechny sporty - štěrk a kamínky. Hřiště je určeno zejména pro předškolní děti a nemá příliš vysokou kapacitu. Při hezkém počasí se zde v odpoledních hodinách sejde desítka dětí a rodičů, kteří si nemají kde sednout a děti, které se do hřiště nevlezou musí využít asfaltové hřiště s nebezpečným povrchem. Nutno podotknout, že další hřiště v blízkosti je “Hřiště Jedna rodina” na ul. Františka Čechury, které bylo z projektu Zelená Porubě modernizováno v roce 2018. Hřiště je velmi oblíbené, má však specifický koncept a pogumovaný povrch, který není vhodný pro kolečkové sporty jako je inline bruslení, skateboarding nebo koloběžky. Hlavními uživateli navrhované plochy pro revitalizaci jsou rodiny s dětmi ze spádové oblasti jako je např. ulice Bedřicha Nikodema, Plukovníka Rajmunda Prchaly, Miroslava Bajera, Jana Ziky, Náměstí Václava Vacka, Františka Čechury, Otaka Jeremiáše, Ludvíka Podéště a další okolní ulice, které vlastním hřištěm nedisponují nebo jejich hřiště nevyhovuje individuálním potřebám dítěte. V případě revitalizace a modernizace by “Duhové hřiště” mohli více využívat také přilehlá komunitní centra, či děti z blízkých mateřských škol.
Celkové náklady: 4000000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):