Tvoříme Porubu společně

Aktivní Podéšti

V rámci předkládaného záměru bychom chtěli doplnit prvky pro aktivní trávení volného času pro všechny generace ve vnitrobloku mezi ulicemi Ludvíka Podéště a Oty Synka. V rámci trávení volného času jsme vysledovali velký věkový rozptyl obyvatel a nedostatečné možnosti aktivního trávení volného času. Aktuálně se zde nalézá workoutové hřiště a dětské hřiště s pískem, houpačkami a skluzavkou. Pro všechny aktivity využijeme stávající chátrající betonové plochy a chodníky.
1. Vzhledem k množství školek, škol a dětí v okolí jsou však kapacity a rozsah nedostatečný. Proto navrhujeme rozšíření dětského hřiště o 2ks trampolín zabudovaných v zemi, 1 kladkovou houpačku, 1ks proutěné houpačky, 2ks pružinových houpaček (tzv. koníků) a dvojhrazdu. Dále bychom chtěli zrekonstruovat chodníky před Centrem pracovní rehabilitace a namalovat na tento chodník hry pro děti (např. panáky, twister, skok daleký, motorika apod.)
2. Pro již větší děti (3+) jako jsou předškoláci a školáci bychom chtěli využít stávajících stromů a vybudovat nízké lanové překážky (počet dle dispozic a možností stromů). Tyto děti aktuálně lozí a cvičí na workoutovém hřišti, kde omezují cvičící a kde je možné cvičit až od 15 let. Dále by zde pro tuto skupinu byly další 2 trampolíny.
3. Pro všechny věkové kategorie zde chybí zcela volně přístupné multifunkční hřiště pro fotbal a basketbal. Pro toto hřiště by se dalo využít staré betonové plochy, kde by se vybudovalo hřiště s tartanovým povrchem (popř. s umělou trávou dle finančních možností po odkrytí podloží) o rozměrech 40 x 20 m, kde by byly umístěny branky s přivařenými basketbalovými koši. Zadní část hřiště by bylo „oploceno“, aby balony neohrožovaly kolemjdoucí a školku.
4. Na 8. obvodě zcela chybí prostory pro naučení pravidel silničního provozu (malé dopravní hřiště) a povrchy pro in-line bruslení. Oba tyto nedostatky bychom mohli využít rekonstrukcí částí chodníků za školkou Ludvíka Podéště. Zde by mohl vzniknout in-linový okruh (z důvodu bezpečnosti pouze do poloviny cesty směrem k ulici Oty Synka) a uvnitř tohoto „okruhu“ by mohlo vzniknout malé dopravní hřiště s kruhovým objezdem, který by byl osazen okrasnými květinami či bylinkami. In-linová dráha by byla „hlavní silnice“. Stávající pískoviště je nebezpečné a bylo by zrušeno. Stávající houpačky by byly posunuty.
5. Nemohu opomenout ani tu nejstarší generaci, která zde má aktivity pouze ve Středisku volného času O. Jeremiáše. Proto zde navrhujeme 2 ks betonových šachovnicových stolů s židlemi, 1ks lavičku pro dva se šlapadly pro nohy, 1 ks lavičku pro dva se šlapadly pro paže, 1ks trenažér na ramena a 1ks trenažer na koordinaci pohybů. Tyto stroje doplňují stroje ve středisku.
6. Mobiliář – všechny tyto plochy by byly opatřeny lavičkami, stojany a koši. Dále by přibyla i „relaxační zóna“ s lehátky. V neposlední řadě by zde bylo doplněno pítko pro sportovce, pokud je v dosahu infrastruktura pitné vody.
Návrh byl konzultován s paní ředitelkou MŠ Oty Synka Mgr. Alenou Janíčkovou. Paní ředitelka tento návrh podporuje a využívaly by všechny prvky v záměru. Na základě konzultace byly přidány lavičky a koše.
Návrh byl dále konzultován s paní ředitelkou Centra pracovní rehabilitace Ostrava Mgr. Lenkou Čadeckou. Paní ředitelka tento návrh podporuje a s klienty centra by využívali především multifunkční hřiště, trampolíny a hry na chodníku. Na základě konzultace byla přidána relaxační zóna a pítko.

Informace

Předkladatel: Jindřich Kaněra
Lokalita: Vnitroblok mezi ulicemi Ludvíka Podéště a Oty Synka
Celkové náklady: 4000000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):