Tvoříme Porubu společně

Zelená Porubě v Malé galerii Dukla!

Neměli jste čas prohlédnou si všechny ideové návrhy, které postoupily do hlasování o vítězný návrh v Zelená Porubě? Přijďte si všechny tři návrhy prohlédnout v Malé galerii Dukla!

Vítězným návrhem se stalo Duhové hřiště, jehož podobu zpracovala Ing. arch. Laura Doleželová spolu s Ing. arch. Markétou Káňovou. Na druhém místě skončilo Aktivní Podéští navržené Ing arch. Tomášem Vrtkem ve spolupráci se studiem KLAR a pomyslnou bronzovou medaili dostal návrh Dvůr Přírodovědců navržen Ing. arch. Romanem Osikou ve spolupráci s platformou Polychrom.