Tvoříme Porubu společně

Odborná komise vybrala 4 postupující návrhy!

Hned, když to PES ve třetím stupni povolil, sešla se odborná komise, aby vyhodnotila, které z devíti návrhů na úpravu dvorů, jež byly přihlášeny do letošního ročníku projektu Zelená Porubě, postoupí na další stupínek. Tím je vytvoření ideových návrhů ve spolupráci s profesionály.

Komise hodnotila originalitu návrhů, jejich koncepčnost a komplexnost a také realizovatelnost. Vybrala čtyři. Jejich autoři je pojmenovali Aktivní Podéšti (dvůr mezi ulicemi Ludvíka Podéště a Oty Synka), Duhové hřiště (dvůr mezi ulicemi Bedřicha Nikodema a Plk. Rajmunda Prchaly), Úprava dvoru přírodovědců (dvůr mezi ulicemi Čkalovovou, Španielovou, Dětskou a Nálepkovým náměstím) a Naše zahrádka (dvůr mezi Resslovou a Domem duševního zdraví).

„Návrhy byly originální, ale také těžko realizovatelné, navržené na pozemku, který nepatří obci, nebo v místech, kde připravujeme obdobné projekty,“ komentovala výběr místostarostka Petra Brodová, která také byla členkou komise.

 „Rozhodování nebylo snadné, protože komise musela vzít v úvahu nejen samotný návrh, ale také kontext širšího okolí. A právě to byl nakonec jeden z rozhodujících faktorů pro výběr návrhů,“ uvedla koordinátorka projektu Kristýna Špačková.

Nyní budou osloveni architekti, kteří zpracují ideové návrhy spolu s navrhovateli a zástupci úřadu. Ty pak budou dále projednávány s veřejností a následně zařazeny do veřejného hlasování o vítězný návrh.

„Všechny návrhy byly originální a jedinečné a městský obvod Poruba většinu z nich zařadí – ve spolupráci s navrhovateli – do zásobníku projektových záměrů,“ doplnila místostarostka.

Aktualizace:

Předkladatel návrhu Naše zahrádka se svým nápadem odstoupil z projektu porubského participativního rozpočtu, a to z důvodu přihlášení návrhu do dotačního programu statutárního města Ostrava fajnOVY prostor.

Projekty pro postup do dalšího kola zpracování - vytvoření ideových návrhů zůstanou tedy pouze tři. Jsou to návrhy Aktivní Podéšti, Duhové hřiště a Úprava dvoru přírodovědců.